Оголошення
24 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

о 10-00 відбудеться засідання вченої ради ДДМУ

у дистанційному форматі

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті. Затвердження тем, наукових керівників та термінів виконання дисертацій.

Доповідач: Завідуюча аспірантурою, професор О.В. Макаренко.

2. Про роботу СНТ ДДМУ у 2021-2022 навчальному році.

Доповідач: Відповідальний за роботу СНТ ДДМУ, професор І.В. Твердохліб.

3. Присвоєння вчених звань.

4. Поточні справи.