Вчена рада
Дніпровського державного медичного університету

Вітаємо Вас на сайті вченої ради!


Вчена рада є колегіальним органом управління ДДМУ.

Вчена  рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом та Положенням "Про вчену раду  ДДМУ".

Керівництво роботою вченої ради здійснює Голова вченої ради.

Голова вченої ради ДДМУ - Т.О. Перцева, ректор, академік НАМН України, д.мед.н., професор.

Заступник голови вченої ради ДДМУ - І.С. Шпонька, перший проректор, д.мед.н., професор.

Cекретар вченої ради ДДМУ - С.Ю. Єгорова, учений секретар, к.біол.н., доцент.